Monday, March 2, 2015

Konstverk 33 Efter äppelskulpturen fick jag fortsätta på frukterna och göra en banana.

No comments:

Post a Comment