Friday, May 19, 2017

Utställning/redovisning

Här är mitt projekt jag jobbat med sedan september, "Ur min dagbok" på utställning i skolan. 









No comments:

Post a Comment